Εξεταστέα ύλη 2016-17 PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 26 Μάιος 2017 08:09

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Α΄ ΤΑΞΗ  (για εξετάσεις Ιουνίου 2016-17)

ΙΣΤΟΡΙΑ  (Α΄ ΤΑΞΗ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4

 Αποικιακή  εξάπλωση  σελίδες  43-44

Η  πόλη-κράτος  και  η  εξέλιξη  του πολιτεύματος  σελίδες   45-47

Η  Σπάρτη  σελίδες   48-49

Αθήνα-Από  τη  βασιλεία  στην  αριστοκρατία  σελίδες  50-51.

Αθήνα:πορεία  προς  τη  δημοκρατία  σελίδες  52-53.

Οι   πανελλήνιοι  δεσμοί  σελίδες  54-56.

Πέρσες  και  Έλληνες,  δυο  κόσμοι  συγκρούονται  και   σελίδα 57-59

Η  οριστική  απομάκρυνση  της  περσικής  επίθεσης  σελίδες  60-62

(  από  σελίδες 57-62   προσοχή σε Ιωνική επαν/ση, αιτίες , συνέπειες, μάχες και πρωταγωνιστές)

Η τέχνη της αρχαϊκής εποχής σελίδα 65-67

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5

 1.Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται-Ο  Περικλής  και  το  δημοκρατικό  πολίτευμα   σελίδες 71-72

2.Η λειτουργία του πολιτεύματος-Οι λειτουργίες σελίδες  73-74

3.Η συγκρότηση της αθηναϊκής κοινωνίας ?Η  καθημερινή  ζωή  σελίδες  75-77

Η διαδικασία μόρφωσης ?Ο  Αθηναίος  και  η  εργασία-Η  Αθήνα  γιορτάζει σελίδες 78-81

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6

 1.Τα αίτια  του Πελοποννησιακού πολέμου (σελίδα  83) και  τα αποτελέσματα   του  (σελίδα  88)

Ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος της Ιστορίας στο Γυμνάσιο ορίζεται ως ακολούθως:

Δίνονται δύο ομάδες ερωτήσεων Α και Β. Η ομάδα Α περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις τρεις. Η ομάδα Β περιλαμβάνει τέσσερις ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές/τριες επιλέγουν τις δύο. Οι ερωτήσεις μπορούν να αναλύονται σε δύο ισοδύναμα υποερωτήματα.

Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες (4Χ5=20).

Η Ομάδα Α περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν τη γνώση και την κατανόηση της ιστορικής ύλης που διδάχθηκαν οι μαθητές/τριες (εξήγηση ιστορικών όρων και εννοιών, περιγραφή ή ταξινόμηση ιστορικών γεγονότων, φαινομένων ή περιόδων, κατανόηση και περιγραφή των σχέσεων που υφίστανται ανάμεσα σε διαφορετικά ιστορικά γεγονότα,  ερωτήσεις  αντιστοίχισης,  ερωτήσεις  σωστού-λάθους κ.λπ.).

Η Ομάδα Β περιλαμβάνει ερωτήσεις που ελέγχουν την ικανότητα των μαθητών/τριών να αναλύουν στοιχεία και σχέσεις, να αξιολογούν τη δράση προσώπων ή ομάδων με βάση συγκεκριμένο κριτήριο, να συνθέτουν ιστορικά δεδομένα.(ανάλυση  πηγών,  αναγνώριση  εικόνων,  τεχνικών αρχιτεκτονικών, γλυπτών,  κ.λ.π)

Και στις δύο ομάδες ερωτήσεων μπορεί να δίνεται στους/στις μαθητές/τριες φωτοτυπημένο ιστορικό υλικό προς επεξεργασία. Το υλικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να προέρχεται αποκλειστικά από το σχολικό τους βιβλίο.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Α΄ ΤΑΞΗ)

Άλγεβρα

Κεφάλαιο 1.

Α1.1 Θεωρία σελ. 11 μόνο τι είναι άρτιοι και περιττοί

Α1.2 Θεωρία σελ 15

Α1.4 Θεωρία σελ. 25

Α1.5 Θεωρία και ασκήσεις ΟΛΟ

Α2.2 Θεωρία σελ. 38

Κεφάλαιο 5 .

Όλο μόνο για ασκήσεις

Κεφάλαιο 7

Α7.1 Θεωρία σελ. 115

Α7.2Θεωρία σελ 118 και ασκήσεις

Α7.3 ? Α7.6 Μόνο ασκήσεις (δηλαδή να ξέρετε να κάνετε πρόσθεση, αφαίρεση πολλαπλασιασμό διαίρεση ρητών και να λύνετε σύνθετες παραστάσεις)

Α7.8 Θεωρία σελ 138 και ασκήσεις

Γεωμετρία

 Κεφάλαιο 1

Β1.5 Θεωρία σελ. 165

Β1.6 Θεωρία σελ. 170-171

Β1.7 Θεωρία σελ. 173

Β1.8 Θεωρία σελ. 176 και ασκήσεις

Β1.11 Θεωρία σελ. 188

Β1.13 Θεωρία σελ. 193

Κεφάλαιο 2

Β2.3 Θεωρία σελ. 206

Β2.6 Θεωρία σελ. 214 και ασκήσεις

Κεφάλαιο 3

Β3.1 Θεωρία σελ. 218- 219 και ασκήσεις

Β3.2 Θεωρία σελ.221 (Προσοχή στις εφαρμογές σελ. 222-223) και ασκήσεις

Β3.3 Θεωρία σελ. 225-226 και ασκήσεις

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Α΄ ΤΑΞΗ)

Ενότητα  1η

Ενότητα  2η

 Ενότητα  3η

Ενότητα  4ηεκτός  από  το  Δ   σελίδα  74-75.

Ενότητα  5η    εκτός  από  το  Γ  σελίδα  92-93

Ενότητα  6η    εκτός  από  το  Γ  σελίδα  106-107

Ενότητα  8η  Β1,  Β2,  Β3  σελίδες  128-131, παρατακτική-υποτακτική  σύνδεση,  ασύνδετο  σχήμα  χωρίς  τα  κείμενα  της  ενότητας.   

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (Α΄ ΤΑΞΗ)

1. Η Νέα Παιδαγωγική (Ν. Καζαντζάκης)

2. Το πιο γλυκό ψωμί (λαϊκό παραμύθι)

3. Τα κόκκινα λουστρίνια (Ειρήνη Μάρα)

4. Ο Κωνσταντής (Λίτσα Ψαραύτη)

5. Ο Βάνκας (Άντον Τσάχωφ)

6. Το μαύρο κύμα (Λουίς. Σεπούλδεβα)

7. Ο παππούς και το εγγονάκι (Λέων Τολστόι)

8. Ο δρόμος για τον παράδεισο? (Μαρούλα Κλιάφα)

ΦΥΣΙΚΗ (Α΄ ΤΑΞΗ)

-ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1,3,4,5,10 (όχι το Πείραμα 6 στο Φ.Ε.10)

-Εργαστηριακές Ασκήσεις 2,3 (από τα Φυλλάδια)

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Β΄ ΤΑΞΗ  (για εξετάσεις Ιουνίου 2016-17)

 

ΦΥΣΙΚΗ (Β΄ ΤΑΞΗ)

-Κεφάλαιο 1ο (η παράγραφος 1.3)

-Κεφάλαιο 2ο (Σελ. 25-30)

-Κεφάλαιο 3ο (όλο)

ΕΚΤΟΣ:          «Δύναμη από τραχιά επιφάνεια» σελ.51,

«Ανάλυση δύναμης» σελ.52,

 «Εφαρμογές» σελ.58 .

-Κεφάλαιο 4ο (4.1, 4.2)

ΕΚΤΟΣ: «Εφαρμογές υδροστατικής πίεσης»)

-Κεφάλαιο 5ο (5.1, 5.2)

ΕΚΤΟΣ:          «Περιπτώσεις έργου»  σελ.90,

«Β. Δύναμη πλάγια σε σχέση με τη μετατόπιση» σελ.91,

Παράδειγμα 5.2 ii, σελ.95

Καθώς και όλες οι ασκήσεις που περιέχονται την εξεταστέα ύλη.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Β΄ΤΑΞΗ)

ΑΛΓΕΒΡΑ

1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1.1  1.2 

2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2.1

3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1Ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΛΟ

2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2.1  2.2

3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 3.1  3.2  3.3  3.5

 

ΙΣΤΟΡΙΑ (Β΄ ΤΑΞΗ)

 Κεφάλαιο Πρώτο : Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330-717) ?Εισαγωγή , σελίδα 6

 1. Ι. Η μετεξέλιξη του ρωμαϊκού κράτους ? 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, σελίδες 7-9
 2. ΙΙ. Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους ? 1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του, σελίδες 16-18
 3. 2. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717) : Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης, σελίδες 19-21

 1. Κεφάλαιο Δεύτερο : Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντινού κράτους ?Εισαγωγή, σελίδα 22
 2. Ι. Ο Βαλκανικός κόσμος κατά τον Μεσαίωνα ? 1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο, σελίδα 23
 3. ΙΙ. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του Μεσαίωνα -1. Η εξάπλωση των Αράβων, σελίδες 26-28
 4. 2. Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ, σελ. 29-30

 1. Κεφάλαιο Τρίτο : Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου (717-1025) ? Εισαγωγή, σελίδα 31
 2. Ι. Παγίωση της Βυζαντινής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και τη Μ. Ασία - 1. Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας, σελίδες 32-33
 3. 2. Η μεταβατική εποχή : Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων, σελίδες 34-35
 4. 6. Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού κράτους, σελίδες 43-44
 5. ΙΙ. Κοινωνία και οικονομία ? 2β. Νόμοι και αγώνας κατά των δυνατών, σελίδες 50-51

 1. Κεφάλαιο Τέταρτο : Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου (1025-1453) ? Εισαγωγή, σελίδα 52
 2. Ι. Η εξασθένηση του Βυζαντίου και το σχίσμα με τη Δύση ? 1. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα (1025-1081), σελίδες 53-54
 3. 3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών, σελίδες 57-58
 4. ΙΙ. Οι σταυροφορίες και οι συνέπειές τους για το Βυζάντιο ? 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης, σελίδες 59-61
 5. ΙΙΙ. Ανασύσταση Βυζαντίου και υποταγή στους Οθωμανούς ? 1. Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους, σελίδες 65-66
 6. 2. Η Άλωση της Πόλης, σελίδες 67-68

 1. Κεφάλαιο Έκτο : Η Μεσαιωνική Ευρώπη ? Εισαγωγή, σελίδα 85
 2. Ι. Η εξέλιξη της Μεσαιωνικής Ευρώπης μετά τη μετανάστευση των λαών (5ος ? 10ος αι.) - 3. Η φεουδαρχία στη Δυτική Ευρώπη, σελίδες 91-93

 1. Κεφάλαιο Έβδομο : Η Ευρώπη στους Νεότερους Χρόνους (15ος ? 18ος αι.) ? Εισαγωγή, σελίδα 108
 2. Ι. Οι ανακατατάξεις στη μεταμεσαιωνική ευρωπαϊκή κοινωνία ? 1. Οι ανακαλύψεις, σελίδες 110-112
 3. 2. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός(όχι τη μουσική), σελίδες 113-119
 4. 3. Η θρησκευτική Μεταρρύθμιση, σελίδες 120-123

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Β΄ ΤΑΞΗ)

Οι πέντε πρώτες ενότητες

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)

 

 1. Η   Άννα   του  Κλήδονα   (Διαμαντής   Αξιώτη)
 2. Από   το  ημερολόγιο  της Άννας  Φράνκ (Άννα  Φράνκ)
 3. Για ένα παιδί που κοιμάται (Χριστοδούλου Δήμ.)
 4. Γιατί ; ( Γιάννης   Μαγκλής)
 5. Ο μικρός  πρίγκιπας  και  η  αλεπού ( Αντουάν  ντε  Σαιντ  Εξυπερύ)
 6. Δύο γράμματα της Χαράς (Θανάσης Βαλτινός)
 7. Στην εποχή του τσιμέντου και της πολυκατοικίας» Μ. Ιορδανίδου
 8. Αναμνήσεις της Κων/νας από τη Γερμανία (Άλκη Ζέη)

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Γ΄ ΤΑΞΗ  (για εξετάσεις Ιουνίου 2016-17)

3. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γ΄ ΤΑΞΗ)

 1. Ενότητα 2η :  Γλώσσα- Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου
 2. Ενότητα 3η :  Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί
 3. Ενότητα 4η :  Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι Πολίτες
 4. Ενότητα 5η :  Ειρήνη ? Πόλεμος
 5. Ενότητα 6η :  Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών

 

 

4. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (Γ΄ ΤΑΞΗ)

 1. Γεώργιος Χορτάτσης, Ερωφίλη, σελίδες 16-18 (και συμβουλευτικά : εισαγωγή κρητική λογοτεχνία, σελίδα 15)
 2. Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία, σελίδες 50-52 (και συμβουλευτικά  : εισαγωγή απομνημονεύματα, σελίδα 45)
 3. Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, σελίδες 61-62 (και συμβουλευτικά : εισαγωγή η λογοτεχνία στα Επτάνησα, σελίδα 57)
 4. Λορέντζος Μαβίλης, Λήθη, σελίδες 69-70
 5. Εμμανουήλ Ροΐδης, Τα υαλοπωλεία, σελίδες 85-89 (και συμβουλευτικά : εισαγωγή οι Φαναριώτες και οι Ρομαντικοί των Αθηνών, σελίδα 71)
 6. Άντον Τσέχωφ, Ο Παχύς και ο Αδύνατος, σελίδες 106-108 (και συμβουλευτικά : εισαγωγή η νέα αθηναϊκή σχολή σελίδα 91)
 7. Κ.Π. Καβάφης, Φωνές, σελίδα 120
 8. Κ.Π. Καβάφης, Όσο μπορείς, σελίδες 121-122
 9. Αντώνης Σαμαράκης, Ζητείται Ελπίς, σελίδες 235-238 (και συμβουλευτικά : εισαγωγή Η νεότερη λογοτεχνία-μεταπολεμική και σύγχρονη λογοτεχνία, σελίδα 219)

 

ΙΣΤΟΡΙΑ  (Γ΄ ΤΑΞΗ)

 

 1. Ενότητα 1, Η εποχή του Διαφωτισμού, σελίδες 10-13
 2. Ενότητα 3, Η έκρηξη και η εξέλιξη της γαλλικής επανάστασης (1789-1794), σελίδες 16-19
 3. Ενότητα 5, Ο ελληνισμός από τα μέσα του 18ου αι. έως τις αρχές του 19ου αι., σελίδες 23-25
 4. Ενότητα 7, Η Φιλική Εταιρεία και η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης στις παραδουνάβιες ηγεμονίες, σελίδες 28-29
 5. Ενότητα 10, Ελληνική επανάσταση και Ευρώπη : Το κίνημα του φιλελληνισμού-Προς την ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, σελίδες 36-37
 6. Ενότητα 12, Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης, σελίδες 41-43
 7. Ενότητα 13, Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της βιομηχανικής επανάστασης, σελίδες 44-45
 8. Ενότητα 15, Αποικιοκρατία και αποικιακοί ανταγωνισμοί : σελίδα 49 ? Οι μέθοδοι της αποικιοκρατικής πολιτικής, Τα αποτελέσματα της αποικιοκρατίας, σελίδες 50-51
 9. Ενότητα 19, Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862) : Μεγάλη ιδέα και αλυτρωτισμός, σελίδα 59
 10. Ενότητα 27, Το κίνημα στο Γουδί, σελίδες 82-83
 11. Ενότητα 29, Οι βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913), σελίδες 85-86
 12. Ενότητα 30, Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια αμέσως μετά τους βαλκανικούς πολέμους, σελίδες 87-88
 13. Ενότητα 31, Τα αίτια, η έκρηξη και τα μέτωπα του Α΄ παγκοσμίου πολέμου, σελίδες 89-91
 14. Ενότητα 32, Η Ελλάδα στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο ? Ο Εθνικός Διχασμός, σελίδες 92-93
 15. Ενότητα 34, Η λήξη του Α΄ παγκοσμίου πολέμου και οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις (τις συνθήκες  των Βερσαλιών, του Νεϊγύ, των Σεβρών), σελίδες 97-99
 16. Ενότητα 35, Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας στην Οθωμανική αυτοκρατορία, σελίδες 100-101
 17. Ενότητα 38, Ο μικρασιατικός πόλεμος (1919-1922), σελίδες 105-107
 18. Ενότητα 40, Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, η παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 και η  Μεγάλη Ύφεση, σελίδες 111-113
 19. Ενότητα 41, Κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης του 1929, σελίδες 114-115
 20. Ενότητα 42, Πολιτικές διαστάσεις της κρίσης του 1929, σελίδες 116-117

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Γ΄ ΤΑΞΗ)

ΑΛΓΕΒΡΑ

1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  1.2,  1.3,  1.4,  1.5 (χωρίς διαφορά και άθροισμα κύβων),  1.6, 1.8,  1.9,  1.10

2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  2.2

3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 3.3

 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 1.1  και  1.5

2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 2.1,  2.2,  2.3       

 

ΦΥΣΙΚΗ (Γ΄ ΤΑΞΗ)

 

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ

Από Το Κεχριμπάρι Στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

 1.  Γνωριμία Με Την Ηλεκτρική Δύναμη
 2.  Το Ηλεκτρικό Φορτίο
 3.  Το Ηλεκτρικό Φορτίο Στο Εσωτερικό Του Ατόμου
 4.  Τρόποι Ηλέκτρισης Και Η Μικροσκοπική Ερμηνεία

Υποενότητες: Εισαγωγή ? Ηλέκτριση Με τριβή ? Ηλέκτριση Με Επαφή ? Αγωγοί Και Μονωτές ?  Ανίχνευση Του Ηλεκτρικού Φορτίου ? Το Ηλεκτροσκόπιο

 1.  Νόμος Του Κουλόμπ

Υποενότητες: Εισαγωγή ? Ηλεκτρική Δύναμη Και Απόσταση ? Ηλεκτρική Δύναμη Και Φορτίο

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Ηλεκτρικό Ρεύμα Και Σύγχρονος Πολιτισμός

 1.  Το Ηλεκτρικό Ρεύμα
 2.  Ηλεκτρικό Κύκλωμα

Υποενότητες: Εισαγωγή ? Κλειστό Και Ανοιχτό Ηλεκτρικό Κύκλωμα ? Ηλεκτρική Πηγή Και Ενέργεια ? Η Διαφορά Δυναμικού Στο Ηλεκτρικό Κύκλωμα (Παράγραφοι: Εισαγωγή ? Διαφορά Δυναμικού Στους Πόλους Πηγής ? Διαφορά Δυναμικού Στα Άκρα Καταναλωτή ? Το Ηλεκτρικό Κύκλωμα Και Οι Αναπαραστάσεις Του)

 1.  Ηλεκτρικά Δίπολα

Υποενότητες: Εισαγωγή ? Αντίσταση Του Διπόλου ? Νόμος Του Ωμ (Μέχρι Τη Φράση: «? όπως η Εικονιζόμενη Στην Εικόνα 2.28» στη σελίδα 46)

 1.  Εφαρμογές Αρχών Διατήρησης Στη Μελέτη Απλών Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Υποενότητες: Σύνδεση Αντιστατών ? Σύνδεση Δύο Αντιστατών Σε Σειρά ?Παράλληλη Σύνδεση Αντιστατών

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3.6 Ενέργεια Και Ισχύς Του Ηλεκτρικού Ρεύματος

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

    4.2 Μεγέθη Που Χαρακτηρίζουν Μια Ταλάντωση (Μέχρι: «? και πλάτος της ταλάντωσης» Σελίδα 91)

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Η Ενέργεια Ταξιδεύει

5.1 Μηχανικά Κύματα

5.2 Κύμα Και Ενέργεια

5.3 Χαρακτηριστικά Μεγέθη Του Κύματος (Σελίδες: 101 και 102)

Βιβλίο «Φυσική Γ΄ Γυμνασίου»

Νικόλαος Αντωνίου, Παναγιώτης Δημητριάδης, Κωνσταντίνος Καμπούρης, Κωνσταντίνος Παπαμιχάλης, Λαμπρινή Παπατσίμπα

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 05 Ιούνιος 2017 18:31